Hidup adalah pilihan sekaligus proses untuk tegar dalam berjuang, dalam pengharapan untuk memenuhi fitrah dalam hati yang terdalam. Yaitu menghadap wajah-Nya dengan pakaian kemuliaan. Istiqomahlah walau cuma seberkas tekad dalam dada !!

Senin, 28 Maret 2011

Munajat Sang Musafir

Ya Allah . . .
Di malam ini aku merasa patut menghadap-Mu, mengakui limpah kurniaan-Mu, berterimakasih terhadap nikmat yang Engkau berikan dan memohon keredhaan-Mu.

Ya Allah . . .
Aku tahu tentang zaman lampauku dan masa kiniku. Aku percaya masa kiniku ini bukan dilahirkan oleh zaman lampauku, dan zaman lampauku itu pula tidak merintis masa kini. Dengan itu berilah sinaran cahaya sesudah kegelapan, dan pagi menjelang menggantikan malam yang gelap-gulita.

Ya Allah . . .
Walaupun aku tahu zaman lampauku dan masa kiniku, namun aku tidak tahu tentang hari depanku. Tetapi aku berjanji akan terus berjalan mengikuti garisan, oleh karena itu berilah aku, sinaran dari cahaya-Mu dan banjiran dari hidayah-Mu, agar aku mencapai hari depan yang menyebabkan Engkau redha terhadapku, aku redha terhadap diriku sendiri dan manusia umumnya redha terhadapku.

Ya allah . . .
Engkaulah yang aku sembah dan Engkau pula yang kupinta pertolongan. Beradalah bersama-samaku semasa aku beribadah kepada-Mu. Beradalah bersama-samaku semasa aku meminta pertolongan kepada-Mu.

Ya Allah . . .
Sesungguhnya beban bumi dan hidup mengikatku ketika aku sedang berjalan menuju kepada-Mu dan coba memendekkan langkah-langkahku ketika aku berjuang untuk mendapatkan keredhaan-Mu. Oleh karena itu tolonglah aku untuk mengatasinya dan melepaskan diriku darinya, agar aku tetap terus berjuang menuju redha-Mu.

Ya Allah . . .
Aku tahu bahawa kepecayaan orang memerlukan lebih banyak lagi perjuangan, dan sambutan mereka memerlukan tenaga yang berlipat ganda dariku. Oleh itu bekalilah aku dengan kekuatan dan bantuan, karena sesungguhnya Engkau tidak mensia-siakan siapapun yang melakukan amalan yang baik.

Ya Allah . . .
Ramai orang yang berjuang dengan mata pedang karena-Mu, dan ramai yang berjuang dengan harta dan kedudukan mereka karena-Mu. Tetapi, aku hanya memiliki pena dan lisan saja. Terimalah perjuanganku dengan kedua-duanya. Berkatilah perjuanganku ini dan datangkanlah sebaik-baik hasil darinya.

Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar segala do'a.

Amin ya robb, amin . . .


Tidak ada komentar:

Posting Komentar